Werkwijze & Certificaten

De gebruikte methode

Nieuwe stappenstrategie

Deze methode bestaat uit drie stappen die belangrijk zijn om een gezond en comfortabel binnenklimaat te creëren, met natuurlijk als uitgangspunt dat de woning energiezuinig wordt.

  • Stap 0 is de beginsituatie, de woning waar nog niks aan is gedaan.
  • Stap 1 staat in het teken van het reduceren van de energievraag. Dak, vloer, gevel en glas worden geïsoleerd.
  • Stap 2 bestaat uit het hergebruiken van reststromen, zoals warmte en water.
  • Stap 3 is de resterende energievraag duurzaam oplossen, door bijvoorbeeld het installeren van zonnepanelen of warmte collectoren.

Een bestaande woning kan aan de hand van deze strategie energieneutraal of -positief, klimaat neutraal, passief of  autarkisch worden verbouwd. Een gedegen onderzoek naar alle mogelijkheden voor jouw woning start dus bij stap 0. De woning haar energieprestatie begrijpen en vervolgens de keuzes te maken welke maatregelen doeltreffend zijn en binnen budget passen.

Energieneutraal ontwerp gecertificeerd

Antonie heeft bewezen dat hij de Nieuwe stappenstrategie methode adequaat kan toepassen. Bekijk hier het certificaat.

Principe van de nieuwe stappenstrategie uitgebeeld [Dobbelsteen, 2008]
ISSO 82.1 Energieprestatie woningen en woongebouwen
De Nederlandse wet- en regelgeving

De energieprestatie van een woning

Het energielabel van uw woning wordt vastgesteld op basis van de richtlijnen uit de ISSO 82.1 en de NTA 8800. Dit zijn de officiële documenten die de regelgeving en berekeningsmethoden bevatten waaraan wij, als Energielabel adviseurs, gebonden zijn.

Bij het aanbieden van mijn diensten zorg ik ervoor dat energetische verbeteringen stipt op nummer één staat. Zo garandeer ik dat elke geïnvesteerde euro effectief wordt besteed. Ook houd ik nauwgezet rekening met de huidige wetgeving en evalueer ik de impact van verschillende maatregelen op het energielabel van uw woning.

Deze combinatie van expertise zorgt ervoor dat u als klant een duidelijk en overzichtelijk beeld krijgt.

Energie prestatiewoningbouw gecertificeerd

Antonie heeft bewezen dat hij de kennis heeft om een energielabel voor bestaande bouw te kunnen opstellen. Bekijk hier het certificaat.

Bouwfysica

Passief Bouwen

Een woning waarvan de energiebehoefte 10 keer lager is dan die van een traditionele woning, kan worden gerealiseerd door te kiezen voor een passiefhuis. Door optimale zoninval, uitstekende isolatie, het hergebruik van energie, hoge kierdichting en het vermijden van thermische bruggen, is het mogelijk de woning te verwarmen met slechts 15 kWh per vierkante meter.

In Nederland krijgt passief bouwen steeds meer aandacht. Zowel rijtjeswoningen als appartementen kunnen passief worden ontworpen of gerenoveerd. Deze diepgaande bouwfysische kennis is waardevol, ongeacht of de woning uit 1905 of 1995 stamt. 

 

Passief huis gecertificeerd

Antonie heeft bewezen dat hij de kennis heeft om woningen te kunnen ontwerpen aan de hand van de Passief Huis standaarden. Bekijk hier het certificaat.

Passief huis consultant
Titel: Passief huis consultant