Integraal verduurzamingsplan

Integraal verduurzamingsplan

Deze dienst is bedoeld voor klanten met de ambitie om in de nabije toekomst klimaatneutraal, energieneutraal of zelfs energiepositief te wonen. We brengen de warmtevraag van de woning in kaart (dit noemen we de nulmeting) en berekenen hoeveel energie er bespaard moet worden om het gestelde doel te behalen. De nulmeting is pas volledig zodra ook de luchtdichtheid van de woning is getest. Deze test kan afzonderlijk worden aangeboden als ‘luchtdichtheidsmeting’. Alle resultaten, het rekenmodel en de aanbevolen maatregelen worden gebundeld in een rapport. Dit rapport stelt de klant in staat om de maatregelen gespreid uit te voeren, een budget op te stellen en in overleg te treden met aannemers.

Luisteren, doorvragen en informeren

Wat is het ambitieniveau, wat zijn de gewenste tijdslijnen en is het realistisch? Hoe kan met een goed onderzoek en een voortzet van een plan de realisatie een succes worden. In alle situaties hanteren we de methode 'Nieuwe stappenstrategie', zoals toegelicht op de pagina 'Methodiek'.

Hieronder de onderwerpen die de revue passeren:

  • Dak-, gevel- en vloerisolatie
  • Hoge en lage temperatuurverwarming
  • Warmtepomptechniek
  • Luchtdichtheid van de woning
  • Duurzame energieopwekking
  • Subsidies

Daarnaast wordt een half uur gereserveerd om informatie te verzamelen om een energiemodel te gegeneren.

Inspecteren, meten en toelichten

Een bezoek op locatie maakt het eenvoudiger om de huidige staat van de woning te bepalen. Met behulp van een warmtebeeldcamera en of blowerdoortest worden luchtlekken opgespoord. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit in de woning gemonitord met een CO2-meter.

Afronden huisbezoek

De klant is voorzien van de nodige informatie en inzichten. Het huisbezoek wordt kort samengevat, waarna er gelegenheid is voor vragen. De verzamelde data wordt gebruikt om het onderzoek thuis af te ronden.

Ontvangst rapport en offerte begeleiding

Na het huisbezoek ontvangt de klant het rapport met daarin het energiemodel. Dit model wordt in het rapport gedetailleerd uitgelegd.

 

Optioneel: Tijdens het huisbezoek kan er ook gekeken worden naar de mogelijkheden om een balansventilatiesysteem in de woning te integreren. Een tekening van dit systeem wordt dan toegevoegd aan het rapport.

Neem vrijblijvend contact op

Interesse in één van mijn diensten? Neem contact op via het formulier of bel mij.

AW Energieprofessional