Energieverbruiksanalyse

Energieverbruiksanalyse​

De energieverbruiksanalyse biedt de bewoner direct inzicht in waar de meeste energie verloren gaat en welke maatregelen genomen kunnen worden. Het huisbezoek duurt ongeveer twee uur en omvat de volgende onderdelen: een kennisgesprek over energie, energieverlies, energiebronnen en alle technieken die bijdragen aan besparing. De luchtkwaliteit wordt onmiddellijk gemeten met een CO2-meter. Vervolgens wordt de woning geanalyseerd en worden er beelden gemaakt met een warmtebeeldcamera.

Alle hoogtepunten worden vastgelegd in een rapport. Dit rapport stelt de klant in staat om de diverse maatregelen en investeringen over een langere periode te spreiden, een budget op te stellen en in overleg te treden met aannemers.

Luisteren, doorvragen en informeren

Door goed te luisteren en doorvragend te werk te gaan, vormen we een beeld van de huidige staat van de woning en de gewenste eindsituatie. Voor elk probleem zijn vaak meerdere oplossingen mogelijk; deze worden kort toegelicht. We hanteren in alle situaties de methode 'Nieuwe stappenstrategie', zoals beschreven op de pagina 'Methodiek'. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Dak-, gevel- en vloerisolatie
  • Hoge en lage temperatuurverwarming
  • Warmtepomptechniek
  • Luchtdichtheid van de woning
  • Duurzame energieopwekking
  • Subsidie

Inspecteren, meten en toelichten

Een bezoek op locatie maakt het eenvoudiger om de huidige staat van de woning te bepalen. Met behulp van een warmtebeeldcamera worden luchtlekken opgespoord. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit in de woning gemonitord met een CO2-meter.

Afronden huisbezoek

De klant is voorzien van de nodige informatie en inzichten. Het huisbezoek wordt kort samengevat, waarna er gelegenheid is voor vragen

Ontvangst rapport

Na het huisbezoek krijgt de klant het rapport overhandigd. Een voorbeeld van dit rapport is hieronder te downloaden.

 

Optioneel: Tijdens het huisbezoek kan er ook gekeken worden naar de mogelijkheden om een balansventilatiesysteem in de woning te integreren. Een tekening van dit systeem wordt dan toegevoegd aan het rapport.

Voorbeeldrapport Energieverbruiksanalyse

Een voorbeeldrapport is te downloaden via de knop hieronder. Het rapport is gebaseerd op een fictieve woning.

Neem vrijblijvend contact op

Interesse in één van mijn diensten? Neem contact op via het formulier of bel naar mijn mobiele nummer.

AW energieprofessional