Bewijslast verzamelen voor een beter energielabel

U heeft veel moeite gedaan om uw woning te verduurzamen, maar krijgt van de energielabel adviseur te horen dat de dikte van de isolatie niet wordt meegenomen bij het bepalen van het energielabel vanwege ontbrekend of incompleet bewijs. In dit artikel geef ik u enkele tips waarmee uw woning beter kan scoren op de energielabel matrix. Hoewel deze lijst niet uitputtend is, help ik u graag persoonlijk verder mocht u nog vragen hebben.

Voorbeeld energielabel

Waarom eigenlijk?

Voor een EP-W adviseur is het essentieel dat zijn/haar werk reproduceerbaar en toetsbaar is op basis van tekeningen, berekeningen, foto’s en facturen. Adviseurs worden namelijk steekproefsgewijs gecontroleerd door auditors. Wanneer de oorspronkelijke opname verschilt van die van de auditor, kan de woning in het ergste geval een slechter energielabel krijgen.

Voor elke energielabelopdracht wordt een projectdossier samengesteld. Een EP-W adviseur dient op een correcte manier de benodigde informatie van de woning te verzamelen om een accuraat energielabel af te geven. Als een specifiek gegeven onbekend is, hanteert de ISSO een forfaitaire waarde. Deze waarden zijn doorgaans nadelig voor het energielabel.

In dit artikel leid ik u door bewijsmateriaal die u nodig heeft om het maximale uit het energielabel te halen. Dit kost u niets, behalve wat tijd. Deze informatie is gebaseerd op de ISSO 82.1, vijfde druk, en het basis certificaat.

Algemeen bewijslast

Een EP-W adviseur kan tekeningen en facturen als bewijslast gebruiken. Echter, tijdens een bezoek aan de locatie moet de adviseur wel verifiëren of de informatie op de tekeningen en facturen overeenkomt met de daadwerkelijke situatie.

  • Op de factuur dienen altijd het adres, bouwkavel of bouwnummer vermeld te staan waar het betreffende materiaal of de installatie is aangebracht. Daarnaast moet er op de factuur een heldere beschrijving of verwijzing staan naar de uitgevoerde werkzaamheden.
  • Bewaar de aankoopfacturen van installaties zoals de HR ketel, warmtepomp, Quooker combi, mechanische ventilatie, split-unit en PV panelen. Aan de hand van deze aankoopfacturen kan de adviseur het merk en type vaststellen en nagaan of er een kwaliteitsverklaring beschikbaar is. De kwaliteitsverklaring bevat parameters die rechtstreeks in de software kunnen worden ingevoerd, wat kan leiden tot een beter energielabel.
  • Detailtekeningen van vloer, gevel of dak, waarop duidelijk te zien is hoe dik het isolatiemateriaal is (inclusief schaalvermelding), kunnen worden meegenomen bij het bepalen van de Rc-waarde van de constructie.
  • Mocht u geen factuur hebben, dan kan voor systemen zoals het ventilatiesysteem of tapwatersysteem informatie uit het meegeleverde productboekje worden geraadpleegd. Vraag de installateur of deze het boekje kan overhandigen en zorg ervoor dat u dit boekje op een logische plaats bewaart.

Luchtdichtheidsmeting

Een Qv10-meting, bedoeld voor het vaststellen van de luchtdichtheid, wordt zelden bij een energielabelaanvraag aangeleverd. Dit is een gemiste kans, aangezien zo’n meting het verschil kan maken voor een sprong in het energielabel. Mocht u wel in het bezit zijn van een Qv10-rapport, dan dient dit rapport te voldoen aan de NEN-EN 2686 norm. Het meetrapport dient de volgende details te bevatten: uw adres, de persoon of het bedrijf dat de meting heeft uitgevoerd, de datum van de meting, en de gemeten Qv10-waarde in dm3/(s*m2).

Er zijn twee belangrijke voorwaarden waarmee u rekening moet houden. Ten eerste mag het meetrapport op het moment van het bepalen van het energielabel niet ouder zijn dan 1 jaar. Ten tweede mag de woning na de meting niet verbouwd zijn.

Waterzijdig inregelen

Door het waterzijdig inregelen van het afgiftegedeelte van de verwarmings- en/of koelingsinstallatie kan energie bespaard worden. Het wordt daarom aangeraden om de radiatoren zelf waterzijdig in te regelen of dit door een installateur te laten uitvoeren. Wanneer u een installateur inschakelt, heeft dit als voordeel dat hij of zij een verklaring, rapport of certificaat volgens de NEN-EN 14336 kan verstrekken. Dit document dient door de uitvoerende partij te worden geregistreerd bij het RvO. Informeer vooraf of de installateur deze registratie voor zijn rekening neemt. Ook deze maatregel leidt tot een beter energielabel.

Er zijn twee belangrijke voorwaarden waarmee u rekening moet houden:

  1. Bij het vaststellen van het energielabel mag de verklaring niet ouder zijn dan 4 jaar.
  2. De verwarmingsinstallatie mag na de uitgifte van de verklaring niet zijn gewijzigd.

In de verklaring, het rapport of het certificaat moet aangegeven worden of het voldoet aan de NEN-EN 14336. Daarnaast moet het de datum van uitgifte en uitvoering, de uitvoerende partij (inclusief bedrijfsnaam, -logo en vestigingsadres), uw adres en een overzicht van de ingeregelde installaties bevatten.

Energieproductie

Voor PV- & PVT-panelen is het belangrijk om de documentatie van de panelen, collectoren en het voorraadvat, afkomstig van de leverancier en/of producent, te bewaren. Het is daarnaast aan te raden om ook de installatietekeningen, waarop de integratie tussen het tapwater- of verwarmingssysteem en de duurzame opwekkers te zien is, te ontvangen en te bewaren.

Zelf isoleren

Als u zelf het dak heeft geïsoleerd en geen factuur heeft, kan het voor een energieprestatie adviseur moeilijk zijn om vast te stellen of er isolatie is aangebracht en wat de dikte ervan is. De inspectie is niet-destructief, wat betekent dat de adviseur niet mag (en zal) boren om de dikte te bepalen. U mag dit echter wel zelf doen, onder het voorbehoud dat bij een eventuele audit de meting opnieuw uitgevoerd moet worden, wat opnieuw boren inhoudt. Als u een luchtdichte laag heeft aangebracht ter voorkoming van vochtschade, is het niet verstandig deze laag te beschadigen. Dit als zijnota.

Conclusie

Het zou jammer zijn als u, ondanks uw inspanningen voor verduurzaming, geen passend energielabel krijgt omdat u de benodigde bewijsstukken mist. Bewaar daarom altijd uw facturen en controleer of deze de benodigde gegevens bevatten. Maak een digitale kopie van deze documenten en bewaar deze op een veilige plek. Ook is het raadzaam om alle bijgeleverde handleidingen en boekjes goed te bewaren op een plek waar u ze eenvoudig terug kunt vinden.